Witamy na Kaack Terminhandel GmbH !

Kaack Terminhandel GmbH jest instytucją finansową dla wszystkich międzynarodowych giełd papierów wartościowych. Jako brokerzy i pośrednicy wspieramy naszych klientów dzięki naszej wiedzy, zwłaszcza w zakresie produktów rolnych wymienionych poniżej na giełdach w Frankfurcie i Paryżu. Dzięki nam można obsługiwać wszystkie transakcje zabezpieczające i transakcje inwestycyjne telefonicznie lub elektronicznie. Z przyjemnością udzielimy Państwu informacji dotyczących różnych opcji serwisowych.

Jesteśmy instytucją usług finansowych zajmującą się pośrednictwem w zakresie inwestycji i przejęcia, zatwierdzoną przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Naszym zakresem działalności jest maklerstwo rolnych futures na terminowych giełd towarowych w Europie i specjalizujemy się w segmentach rynku chudego wieprza, ziemniaków i wymiany zboża.

Dzięki aktywnemu zarządzaniu ryzykiem w odniesieniu do rynków kontraktów terminowych można ograniczyć wahania cen i ryzyko dla producentów i firm handlowych. Kontrakty terminowe są skutecznymi narzędziami umożliwiającymi łatwe i opłacalne zabezpieczenie przed ryzykiem cenowym.

20 lat doświadczenia i wiedza o międzynarodowych giełdach terminowych sprawia, że jesteśmy solidnym partnerem, jeśli chodzi o szybkie i dokładne przetwarzanie zamówień na giełdach.

Copyright © Kaack Terminhandel GmbH